Hallum

Opgravingen in 2006 leverden veel informatie op over de geschiedenis van het dorp Hallum. Zo bleek de dorpsterp archeologisch zeer waardevol en werd meer duidelijk over de eerste middeleeuwse bewoners van Hallum. Maar klaar zijn de onderzoekers nog niet. Doel is de opgravingen op korte termijn te voltooien.

Terp op grote kwelderwal

De terp van Hallum ligt op de grote doorgaande kwelderwal van het vroegere Oostergo. De opgeworpen hoogte is nog duidelijk zichtbaar, maar bijna volledig overbouwd. Hierdoor zijn weinig details bekend van de rest van de terp. Wel zijn langs de randen meerdere archeologische vindplaatsen aan te wijzen. Waaronder stins- en stateterreinen. En de locatie van een vermoedelijk vroegmiddeleeuws grafveld.

Dorp van belang

Dat Hallum een belangrijke functie had in de late Middeleeuwen en vroeg moderne tijd, blijkt uit de historische dorpsstructuur. Deze kent niet alleen een kerk met kerkbuurt, maar ook een dubbele buurt langs een gedempte haven. In de naaste omgeving van Hallum zijn tal van andere archeologische terreinen bekend. Waaronder behalve terpen, stins- en stateterreinen, ook klooster Mariëngaarde waaraan Frederik van Hallum verbonden was.

Vervolg verhaal

Status verhaal

  • In voorbereiding
  • Ontwikkeling verhaal
  • Uitvoering maatregelen
  • Hallum in beeld