Literatuurlijst Het Verhaal

 

Bierma M., Clason A.T., Kramer, E., De Langen G.J. (eds, 1988) Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied. Wolters-Noordhoff. Groningen

 

Boersma J.W. (ed, 1970). Terpen. Mens en milieu. Knoop & Niemeijer. Haren

 

Boersma J.W. (2005). De trek naar de klei. De bewoning van het noordelijke kustgebied. In: Louwe Kooijmans LP, Van den Broeke PW, Fokkens H, Van Gijn A (eds) Nederland in de prehistorie. Bert Bakker. Amsterdam, pp 561-576

 

Delvinge, J., Elerie, H. (1994) Het Reitdiepgebied. Boedelbeschrijving van een rijke erfenis. Groningen.

 

Gerrets D.A. (2010). Op de grens van land en water. Dissertation, University of Groningen

 

Groenendijk H.A. (2008). Groningen in de prehistorie. In: Santing CG (ed) Geschiedenis van Groningen 1. Prehistorie-Middeleeuwen. Waanders. Zwolle, pp 22-99

 

Knol E., Bardet, A.C., Prummel W. (eds, 2005). Professor Van Giffen en het geheim van de wierden. Heveskes. Veendam

 

Kooi P., Van der Ploeg K. (2014) Ezinge. IJkpunt in de archeologie. Egbert Forsten. Groningen

 

Mol, J.A. (1991). Middeleeuwse kloosters en dijkbouw in Friesland. Bewerking van lezing, gehouden te Husum, Duitsland.

 

Nicolay J.A.W. (ed, 2010). Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo (=Groningen Archaeological Studies 10). Barkhuis. Eelde

 

Nicolay J.A.W. (2014). The splendour of power. Early medieval kingship and the use ogf gold and silver in the southern North Sea area (5th to 7th century AD)

 

Nieuwhof A., Jöns H, De Langen G., Nicolay J., Siegmüller A. (2013). Leven met de zee: terpen, wierden en wurten (Leben mit dem Meer: Terpen, Wierden und Wurten). In: Kegler JF (ed) Land van ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied (Land der Entdeckungen. Die Archäologie des friesischen Küstenraums). Ostfriesischen Landschaftliche Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Aurich, pp 147-155

 

Nieuwhof A. (2014). En dan in hun geheel… De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge. Vereniging voor terpenonderzoek. Groningen.

 

Noomen, P.N. (2009). De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners. Leeuwarden.

 

Postma, O. (1934). De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen. Leeuwarden.

 

Pye, M. (2014). Aan de rand van de wereld. Hoe de Noordzee ons vormde.

 

Rienks en Walther (1954). Binnendiken en slieperdiken yn Fryslan. Bolswert.

 

Schepers M., Cappers R.T.J., Bekker R.M. (2013) A review of prehistoric and early historic mainland salt marsh vegetation in the northern-Netherlands based on the analysis of plant macrofossils. J Coast Conserv 17:755-773

 

Schroor, M., Meijering, J. (1989) Het Groninger landschap. Utrecht.

 

Spahr van der Hoek, J.J. (1952). Geschiedenis van de Friese landbouw. Drachten.