De nalatenschap van de Romeinen

Door Tjamme uit Hallum

De Friezen die op de terpen rondom Hallum woonden, zagen waarschijnlijk de Romeinse legioenen richting Germanië trekken. Aldaar moesten de Chauken worden onderworpen, een buurstam van de Friezen. Deze stam was eveneens bekend met kustvaart en het plunderen van de Gallische kuststreken (België en Noord Frankrijk).

Op een grote terp in de buurt van Hallum zijn vroeg-Romeinse vondsten gedaan, waaronder een zilveren denarius van Keizer Tiberius, die puntgaaf uit de afgegraven terpzool kwam. Verder kwamen er uit de betreffende terp drie romeinse beeldjes; één van Hercules, een ceres buste en een bokje. Ook werden militaire vondsten gedaan; een ivoren handgreep van een gladius (Romeins zwaard) en een leren schoen van een legionair, oftewel een soldaat.