Ploegtentoonstelling museum Wierdenland verlengd!

Museum Wierdenland organiseert jaarlijks tentoonstellingen passend bij de verhalen over het landschap en de cultuur van terpen en wierden in het noordelijk waddenkustgebied. De huidige expositie, die loopt van 18 april tot 26 oktober (verlengd tot 15 november), toont onbekende werken uit particulier bezit van vooroorlogse leden van
De Ploeg en is getiteld “LICHT WORDT KLEUR, De Ploeg in Wierdenland”.

Het thema is het landschap van wad en wierden. In expressionistische kleuren en verftoetsen geven de schilderwerken uitdrukking aan de uitgestrektheid en ruigheid van het Groningse land: licht is kleur geworden.

Ploegtentoonstelling verlengd!
De expositie Licht wordt Kleur, de Ploeg in Wierdenland heeft tot nu toe duizenden bezoekers getrokken die bijna zonder uitzondering enthousiast reageerden. De mogelijkheid om onbekende werken uit particulier bezit te bekijken werd als een buitenkansje ervaren. Om nog meer mensen die gelegenheid te geven is besloten de tentoonstelling enige weken te verlengen. In plaats van 25 oktober sluit de expositie 15 november. Drie weken tijd om nog even langs te komen.

De oogst van de Ploeg
In het kader van de Ploegtentoonstelling zijn tal van activiteiten georganiseerd: workshops Schilderen als de Ploeg, een taxatiemiddag, maar ook Ploeg-activiteiten van en voor kinderen. Het resultaat daarvan, de Oogst van Ploeg, is een aantal weken in het museum te bekijken. Schilderijen van amateurs die zich door Ploegschilders lieten inspireren, werken die op de taxatiemiddag zijn ingebracht, maar ook werkstukken van kinderen.
Van 20 november 2015 tot en met 10 januari 2016.