Terp met restanten zestiende-eeuwse boerderij opgegraven bij Uitdam

Archeologen hebben langs de Uitdammerdijk bij Uitdam (Noord-Holland) resten van een oude nederzetting opgegraven, waaronder een zestiende-eeuwse boerderij. Eind 2019 werden hier al proefsleuven gegraven om te een eerste beeld te krijgen van wat er in de bodem aanwezig was. Over een lengte ongeveer 300 meter werden sporen aangetroffen op kleine verhogingen die nog steeds in het land te zien zijn. Deze nederzetting was vroeger mogelijk onderdeel van Uitdam.

Houten en bakstenen boerderij
De sporen van de boerderij werden op één van de terpen gevonden. De resten lagen amper een meter onder het maaiveld en zijn – in de ogen van de archeologen – nog behoorlijk compleet en in goede staat. Zij kunnen veel aflezen aan de verschillende bouwmaterialen van de boerderij. De bakstenen boerderij met een woondeel en een staldeel stamt waarschijnlijk uit de late zestiende eeuw. In een diepere laag werden ook houten resten gevonden van een voorganger die in het midden van dezelfde eeuw is afgebrand. Mogelijk worden daaronder nog oudere resten gevonden.

Kleine nederzetting aan de Zuiderzee
De eerste vermelding van Uitdam komt uit 1342. Het was eeuwenlang een kleine nederzetting met vissers en boeren aan de Zuiderzee. Het water had hier vaak vrij spel doordat de dijk regelmatig bezweek. De boerderij werd daarom op een terp gebouwd. In de bodem zijn nog meer terpen aanwezig, elk met hun eigen geschiedenis. Mogelijk worden er de komende tijd dus nog meer bijzondere ontdekkingen gedaan.

De opgraving in 3D
Hieronder kunt u de opgraving tot nu toe bekijken in 3D. Met uw muis kunt u door de gevonden bebouwing bewegen. Klik op de informatiepunten voor meer informatie bij de verschillende vondsten.