Voorwerpen uit depot openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum in de schijnwerpers

In openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum is afgelopen zaterdag de expositie ‘Wie wat bewaart (en waarom)’ geopend. Deze expositie biedt het publiek een kijkje achter de schermen met huisraad, kookgerei, portretten en veel meer voorwerpen uit eigen depot.

De collectie van het openluchtmuseum telt 23.0000 objecten, vooral afkomstige uit de negentiende en (de eerste fase van) de twintigste eeuw. Deze objecten kunnen niet allemaal getoond worden, dus wordt veel opgeslagen in het depot.

Afweging rondom de collectie
Het openluchtmuseum wil bezoekers een idee geven van de werkzaamheden die er worden gedaan en welke afwegingen er worden gemaakt rondom hun collectie.

Hoe en waarom worden voorwerpen bewaard? Wat is de waarde en betekenis van objecten en wie kent die waarde toe? Welke spullen moet je wel bewaren en welke niet? Deze vragen worden allemaal beantwoord met de tentoonstelling.

‘Wie wat bewaart (en waarom)’ is nog te bezichtigen tot en met 17 mei.