Voorloper van schaats gevonden in Metslawier

In Metslawier zijn deze zomer verschillende wegen voorzien van een vuilwater- en schoonwaterriool. De werkzaamheden vonden plaats aan de rand van de oude dorpsterp van Metslawier. Omdat verschillende archeologische waarden werden verwacht is het werk onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Het vondstmateriaal moet nog nader worden onderzocht, maar lijkt vooral uit de middeleeuwen (tussen 1000-1500 n Chr.) en uit de nieuwe tijd (1500-heden) te dateren. Eén van de... Lees meer

Opgravingen bij terp Sotterum onderzocht

Zaterdag 5 september gaven onderzoekers van Het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) uitleg over de vondsten bij de opgraving van de terp Sotterum ten zuiden van Schettens. Tijdens de opgraving zijn onder andere munten, aardewerk en enkele sieraden gevonden die dateren uit de periode van de ijzertijd tot en met de vorige eeuw. Daarnaast heeft de opgraving van de terpzool, ook wel de afgegraven terp, volgens de onderzoekers veel waardevolle... Lees meer