Over de dorpsgerichte aanpak

Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling is programmatisch opgezet. Dat wil zeggen dat het in verschillende fases wordt uitgevoerd. In de eerste fase gaan de initiatiefnemers in en met zes dorpen aan de slag. Drie in Fryslân en drie in Groningen. In deze dorpen doen archeologen en landschapsdeskundigen samen met bewoners onderzoek naar sporen van het verleden. Daarna kijken ze wat er nodig is om de karakteristieke elementen en structuren duurzaam te herstellen, beheren of ontwikkelen. Hierdoor wordt het verhaal van het dorp visueel beter beleefbaar. Ook gaat in elk dorp een werkgroep aan de slag met het bedenken van ideeën over hoe het dorpsverhaal verteld kan worden en wat ervoor nodig is om bezoekers welkom te heten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de toeristische infrastructuur en recreatieve voorzieningen. Meer informatie op de pagina’s ‘Het project’ en ‘Meedoen’.