Het project

Het Noord-Nederlandse kleigebied. Hier werden vanaf 600 voor Christus de vele terpen en wierden opgeworpen. Deze opgehoogde woonheuvels zijn nog steeds erg kenmerkend voor het Noord-Nederlandse kustlandschap.

Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling is een project van Landschapsbeheer Groningen, Landschapsbeheer Friesland, het Kenniscentrum voor de archeologie van het terpen- en wierdenland (het Terpencentrum) van de Rijksuniversiteit Groningen en Museum Wierdenland, dat partner is van het Terpencentrum. Zij hebben het project opgezet om de kansen die het verhaal van het terpen- en wierdenlandschap biedt, te benutten. Het project is gestart als een pilot (fase I), die op 4 en 6 oktober 2018 officieel met een Symposium in Warffum en Hallum is afgerond. Inmiddels wordt er gewerkt aan een vervolg.

Voor de pilot is een projectgroep samengesteld, bestaande uit wetenschappers Jeroen Wiersma en Gerard Aalbersberg (RuG), projectleiders Oscar Borsen (LBF) en Henri Naaijer (LBG) en directeur van Museum Wierdenland Heidi Renkema. Samen met bewoners en ondernemers in de dorpen zijn zij op zoek gegaan naar de sporen van de ontstaansgeschiedenis die in het dorp en het omliggende landschap nog te vinden zijn. Uitgangspunt was dat elk dorp een eigen geschiedenis kent en een eigen verhaal vertelt. Doel was deze verhalen zichtbaar en beleefbaar te maken. De initiatiefnemers zorgden daarnaast voor verbinding, zodat ook het grote verhaal van de regio als geheel kan worden benut om het gebied een economische impuls te geven en de landschappelijke kwaliteit te versterken.

Dorpsgerichte aanpak

In ieder dorp is een gemengde werkgroep gevormd. De werkgroep heeft zich gebogen over de vraag wat er nodig was om karakteristieke elementen en structuren duurzaam te herstellen, beheren of ontwikkelen. Zo is de geschiedenis visueel beter beleefbaar gemaakt. Ook zijn de werkgroepen aan de slag gegaan met het bedenken van ideeën over hoe het dorpsverhaal verteld kan worden en wat ervoor nodig is om bezoekers welkom te heten.

Methodiek

De dorpen waren niet alleen betrokken bij het onderzoek en het uitwerken van ideeën, maar ook zo veel mogelijk bij de uitvoering van herstel- en inrichtingsmaatregelen. Op deze manier werkt het project aan een methodiek waarmee dorpsbewoners actief meewerken aan behoud en herstel van de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving. Hiermee krijgt het dorp een instrument om in de toekomst zelf te blijven werken aan die kwaliteit. Tegelijkertijd is de methodiek de basis voor de volgende fase van het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling.

Tijdens het Symposium zijn de verslagen van de aanpak per dorp gepresenteerd:

 

voorkant-verslag-firdgum voorkant-verhaal-van-godlinze voorkant-verhaal-van-hallum
voorkant-verhaal-van-ulrum voorkant-verhaal-van-warffum voorkant-verhaal-van-wijnaldum

 

Toekomstperspectief

Het doel is de in de praktijk getoetste werkwijze tot 2022 in te zetten in de hele Waddenkustregio om in ieder geval de terpen en wierden die van grote betekenis zijn voor de beleving en identiteit van het terpen- en wierdenland aan te pakken. Een sterke regiomarketing, exposities en voorlichting en boeiend educatieprogramma hebben er dan ook voor gezorgd dat bewoners en bezoekers nieuwsgierig zijn geworden naar het terpen- en wierdenland en dat zij dit bijzondere landschap verder willen ontdekken.

 

 

Financiers
Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door steun van het Waddenfonds, de provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten De Marne, Eemsmond en Delfzijl en Leader.

logo_waddenfonds_def_cmykLeader