Beleef de kwelder!

Even ten noordwesten van Hallum en vlak onder de zeedijk ligt het onbemande Kweldercentrum Noarderleech. Het is elke dag geopend van 8.30 tot 17.30 uur en informeert bezoekers over natuur en historie van het buitendijkse en binnendijkse noord-Friese kustgebied. Centraal staan het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige ontwikkelingen. Het centrum is de plek waar kennis en verhalen uit de omgeving samenkomen. Even binnen kijken om buiten meer te zien, dat is het idee. Het centrum verstrekt de band tussen de burger en de natuur en probeert een brug te slaan tussen natuur en (cultuur)historie. Sinds 2014 heeft Kweldercentrum Noarderleech het keurmerk ‘Waddengoud’.

Overweldigende kweldernatuur

Het Kweldercentrum Noarderleech is een prima uitvalsbasis voor het maken van lange wandelingen, boeiende excursies en mooie wadlooptochten. Een ontmoetingsplek voor verhalen en belevenissen uit het kwelderland en rustplaats voor fietsers langs de dijk. Daarnaast is het een inspirerende locatie voor gesprekken over de toekomst van Noard-Fryslân Bûtendyks en voor interessante lezingen over cultuur en geschiedenis van het binnen- en buitendijkse gebied. Verder is het een werkplek ten behoeve van het beheer van de ruim 4.200 hectare slikvelden, pionierskwelders, hoge kwelders, dobben en zomerpolders.

Waddengoud

Zeer kort na de opening van het centrum mocht het Kweldercentrum Noarderleech het Waddengoud keurmerk in ontvangst nemen. Gedeputeerde Tineke Schokker noemt het ”een signaal dat het Kweldercentrum erg goed bezig is om de natuur, cultuur en historie van het rijke kwelderlandschap achter onze Friese dijken voor het voetlicht te brengen”. Pieter Krabbendam, voorzitter van Stichting Waddengroep (beheerder Waddengoud keurmerk), prees de duidelijke connectie met de Waddennatuur en het duurzaam gebruik van water, stroom, bouwmaterialen en het gebruik van eerlijke streekproducten door het Kweldercentrum.

Contactgegevens:
Noorderleeg 5a
9074 TG Hallum
Tel. 0518-42 14 66

Bron: It Fryske Gea