Oscar Borsen over ontwikkelingen in Firdgum en Wijnaldum

Terpen- en wierdenland krijgt vorm

Het eerste Friese onderzoek is afgerond en verwerkt in een conceptontwerp. De primeur gaat naar Firdgum. Het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling kon hier een snelle start maken omdat er in het verleden al veel onderzoek is gedaan, waarop voortgebouwd kon worden. Maar ook in Wijnaldum zijn de eerste stappen gezet. “We zien nu al dat elke terp een uniek verhaal heeft. Die diversiteit maakt het project heel boeiend”, vertelt projectcoördinator Oscar Borsen.

Voor veel mensen is een terp gewoon een terp: een bult met een kerk en een kring huizen. Het doel van Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling is te laten zien dat dit beeld nuancering verdient. Elke terp heeft een eigen ontstaansgeschiedenis en daarmee een eigen verhaal. Samen met bewoners gaan onderzoekers en landschapsdeskundigen op zoek naar dat verhaal, om het vervolgens met een aantal maatregelen ook zichtbaar en beleefbaar te maken in het dorp.

“In Firdgum bestaat de werkgroep uit zeven mensen. Als je bedenkt dat het dorp tachtig inwoners telt, dan weet je dat het leeft.”

Oscar Borsen van Landschapsbeheer Friesland is projectcoördinator voor het Friese deel van het project. Hij verbindt de werkgroep in drie deelnemende dorpen, naast Firdgum en Wijnaldum doet ook Hallum mee, met de onderzoekers, die Borsen nog kent uit zijn tijd als student Landschapsgeschiedenis aan de RUG. Handig voor zijn rol als intermediair.
Die rol bevalt hem goed, niet in de laatste plaats door het enthousiasme van de dorpswerkgroepen. “In Firdgum bestaat die werkgroep uit zeven mensen. Als je bedenkt dat het dorp tachtig inwoners telt, dan weet je dat het project leeft.” Over het conceptontwerp dat de werkgroep heeft opgesteld, kan hij nog niet veel vertellen. “We willen eerst goedkeuring van het Waddenfonds, voordat we naar buiten brengen wat we precies gaan doen. Maar het plan richt zich op de bebouwde kom van het dorp. Het doel is de vindbaarheid van het dorp en van de kerk en het museum als highlights te vergroten. Ook zal het bijzondere terpencluster beter beleefbaar worden gemaakt.”

Anders dan in Firdgum, waar alleen bovengronds naar sporen uit het verleden is gezocht, zal in Wijnaldum ook worden gegraven.

Ook in Wijnaldum staat het project inmiddels in de steigers. De werkgroep van acht bewoners is al een paar keer bij elkaar gekomen en het onderzoek is opgezet. Anders dan in Firdgum, waar alleen bovengronds naar sporen uit het verleden is gezocht, zal in Wijnaldum ook worden gegraven. “Dat vraagt wat meer tijd”, vertelt Borsen. “Je hebt toestemming nodig van alle grondeigenaren en je bent afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar we kunnen in principe beginnen.” Ook in Wijnaldum merkt Borsen dat het project de bewoners van het dorp aanspreekt. “De geschiedenis van het terpen- en wierdenland is veel moeilijker samen te vatten dan gedacht. Ook voor de bewoners die het dorp goed kennen, is er nog heel veel te ontdekken. Dat maakt mensen enthousiast.”