Zoektocht naar verhalen over panden in Ulrum

In Ulrum gaat men op zoek naar verhalen achter panden in het dorp, zodat bij het maken van plannen rekening kan worden gehouden met de soms bijzondere geschiedenis. WERK& Ulrum zoekt mensen die willen helpen bij deze zoektocht in de verschillende buurten die Ulrum rijk is. Helpt u mee? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize van WERK& Ulrum (050-3126545 / 06-28261438 of willems@libau.nl). Lees ook het Lees meer

Onontdekte huiswierde aangetroffen bij Hoogkerk

Bij de aanleg van het Hegepad, een nieuwe snelle fietsverbinding tussen Groningen en Hoogkerk, is tijdens een archeologische steekproef een nog onontdekte huiswierde aangetroffen. Meer daarover is te zien in de reportage van OOGTV, gemaakt in het kader van de serie Komen en Gaan. Bekijk hieronder de reportage en lees het volledige artikel op Groninger Internet... Lees meer

Warffum begroet 80 vrouwen en enorm klooster

De dorpswierde van Warffum kwam ooit tot stand op een kwelderwal. Haaks daarop is nog altijd een hogere rug zichtbaar; mogelijk een dichtgeslibd geulenstelsel. Zo’n natuurlijke hoogte is ideaal voor bebouwing, dachten ook de johannieters die er rond 1200 een klooster stichtten. In de eeuwen die volgden groeide het klooster uit tot één van de grootste johannieter commanderijen van het land. De oorsprong van de johannieter kloosterorde, waar ook het klooster van Warffum toe behoorde, ligt... Lees meer

Uitnodiging Historische Lezing Zeerijp

Op donderdag 26 november organiseert stichting Erfgoedpartners een historische lezing in het Archeologisch Informatiepunt te Zeerijp. De lezing vindt plaats in het kader van het project Wad een Workshop en stelt de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied centraal. Vanuit drie verschillende disciplines wordt deze belicht. Sprekers zijn geomorfoloog Koos de Vries, historicus Albert Buursma en Harm Jan Streurman, voormalig onderzoeker bij het Isotopeninstituut. Wat weten we... Lees meer

Landschapsbeheer Groningen: Programma dorpsvisies en landschap

Aan de Dialoogtafel is gesproken over maatregelen om de negatieve gevolgen van de aardbevingen te compenseren. Hieruit is een drie-sporenplan voortgekomen. Spoor één is herstructurering. Spoor drie het loket Leefbaarheid. In spoor twee is een aantal deelprogramma’s ontwikkeld, waaraan gemeenten, organisaties en bewoners van het gebied kunnen meedoen. Het programma ‘Dorpsvisies en landschap’ is door Landschapsbeheer Groningen uitgewerkt. Dit programma bestaat uit drie onderdelen: wierde-... Lees meer

Dubbelwierde, statige borgen en johannieter kloosterordes

In Groningen is dit jaar landschapshistorisch onderzoek gedaan in de dorpen Ulrum en Warffum. Samen met dorpsbewoners werkt Landschapsbeheer Groningen er nu aan de uitvoeringsplannen.  Ulrum Het fundament van Ulrum bestaat uit twee grote wierden, waarvan de oostelijke wierde vermoedelijk het langst bewoond is geweest. Aan de voet van de oostelijke wierde heeft een prachtige borg gestaan, die in de 15de eeuw werd bewoond door de familie Asinga. De borg... Lees meer

Ploegtentoonstelling museum Wierdenland verlengd!

Museum Wierdenland organiseert jaarlijks tentoonstellingen passend bij de verhalen over het landschap en de cultuur van terpen en wierden in het noordelijk waddenkustgebied. De huidige expositie, die loopt van 18 april tot 26 oktober (verlengd tot 15 november), toont onbekende werken uit particulier bezit van vooroorlogse leden van De Ploeg en is getiteld "LICHT WORDT KLEUR, De Ploeg in Wierdenland". Het thema is het landschap van wad en wierden. In expressionistische kleuren en... Lees meer

Wat opgravingen ons vertellen over terprituelen

  Stichting Monument & Materiaal organiseerde vorige week woensdag een lezing over een, tot nu toe, onderbelicht onderwerp in de terparcheologie: de resten van rituelen uit met name de ijzertijd en de Romeinse tijd. Annet Nieuwhof gaf de lezing. Ze studeerde theologie en archeologie en presenteerde onlangs haar proefschrift over opgravingen die verband houden met rituelen van terpbewoners. Diverse opgravingen van wierden Englum en Groningen (Reitdiepgebied) dienden als voorbeeld... Lees meer

die geschichte

Afzien op de ‘reusachtige trilpudding’ van Woldendorp

Woldendorp is een wierdedorpje in de gemeente Delfzijl (Groningen) en kent twee kerken. In 2006 kocht Pieter Stapel de gereformeerde kerk aan de A.E. Gorterweg. Hij had prachtige plannen met het gebouw uit 1948. In de Hof van Woldendorp zouden ooit The Dubliners moeten spelen. Die droom is ver weg nu de wierde waarop de kerk rust een 'trilpudding' is geworden door gasboringen in de omgeving. Lees Lees meer