21 juli open middag archeologisch onderzoek Hallum

24/07/2017 t/m 24/07/2017

 

LET OP: De open archeologiemiddag in Hallum is verschoven naar maandag 24 juli!

 

De eerste bewoners van Hallum zochten bescherming tegen de Waddenzee door op een terp te gaan wonen. Dat is nu niet meer nodig. Maar sinds wanneer is dat eigenlijk? En op welke plek bouwde men de eerste boerderijen die niet meer op de terp lagen?

Deze vragen staan centraal in nieuw archeologisch onderzoek dat in kader van het project Terpen- en Wierdenland tussen 17 en 24 juli zal plaatsvinden in Hallum. Archeologisch adviesbureau RAAP gaat doormiddel van boringen en kleinschalige opgravingen proberen om de laatste fase van de terpbouw in beeld te krijgen.

In Hallum zijn door eerdere opgravingen al bijzondere vondsten gedaan die veel vertellen over het leven van de terpbewoners. Het komende onderzoek is bijzonder omdat het gericht is om de laatste fase van de terpbewoning, als de boerderijen van de terp geleidelijk in het omliggende land komen te liggen. Dit is archeologisch nog zelden onderzocht. De verwachting is dat het onderzoek meer informatie oplevert over de opbouw en de ouderdom van deze boerderijplaatsen en het toenmalige landschap.

Open middag
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om maandag 24 juli een kijkje te komen nemen bij één van de opgravingen in Hallum. De aanwezige archeologen zullen een toelichting geven op het onderzoek en beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen. De exacte locatie en tijd worden uiterlijk 20 juli bekend gemaakt via de facebookpagina van Dorpsbelang Hallum.