Ondertussen in de wierdedorpen: Ambachten, graven en startblokken

Ondertussen in de Groningse wierdedorpen: Uit onderzoeksresultaten blijkt dat Ulrum tot 1850 een bruisend ambachtsdorp was. Ook in het verleden van Warffum wordt binnenkort gegraven. Ondertussen kan men in Godlinze niet wachten om te starten.

Onderzoeksresultaten van Ulrum
In Ulrum zijn op 30 maart onderzoeksresultaten gepresenteerd. Speciale aandacht was er voor de archeologische boringen die door Gerard Aalbersberg en Mans Schepers samen met bewoners zijn uitgevoerd. Hierbij is specifiek gekeken naar de opbouw van de wierde, en naar resten van planten, dieren en gebruiksvoorwerpen.

Veen en hout aangevoerd?
Beide wierden zijn ongeveer even oud, maar de oostelijke wierde is lange tijd de hoogste wierde geweest. Op de westelijke wierde is duidelijk een overstromingslaag te zien, evenals een grote ophoging in de periode dat de eerste kerk werd gebouwd. Verder zijn er zaden en plantresten gevonden die duidelijk maken hoe men in Ulrum leefde. Zo is een tuinboon, gerst, vlas en zwart mosterdzaad gevonden. Maar ook wol, mosselschelpen, een metaalslak, veen en hout. Met name deze laatste twee waren zeldzaam op de wierde en zijn vermoedelijk aangevoerd.

Ambachtelijk Ulrum
De hoogte van de oostelijke wierde vertelt ons dat Ulrum, zoals veel wierden, lange tijd een landbouwgemeenschap is geweest. Op de westelijke wierde vormde zich na ophoging echter een buurtje waar veel ambachtslieden zich vestigden. Tot 1850 werden er veel ambachten uitgeoefend in Ulrum en bleef de grootte van het dorp nagenoeg gelijk. Om het verhaal van de wierde zichtbaar te maken is een aantal locaties gekozen om uitvoeringswerk te doen: de oostelijke wierde, het buurtje op de westelijke wierde en het Asingapark.

Graven in de wierde van Warffum
In Warffum start dit voorjaar het archeologisch onderzoek. Op basis van de uitkomsten en de resultaten van het landschapshistorisch onderzoek kunnen maatregelen worden genomen om karakteristieke elementen op de wierde te herstellen of te verbeteren.

Tijdens het archeologisch onderzoek wordt een aantal proefgaten gegraven in de wierde. Deze gaten, van ongeveer 1 bij 1 meter breed, zullen duidelijk maken welke lagen de wierde kent. Daarbij is de kans op vondsten groot. Gedurende de opgravingen worden workshops en rondleidingen door Warffum gegeven.

Godlinze in de startblokken
De startbijeenkomst in Godlinze is op woensdagavond 11 mei. Er is al een werkgroep die druk bezig is met de voorbereidingen op het project. Zo is er een kennismakingsavond gehouden, een aantal onderzoeksthema’s opgesteld en zijn er ideeën voor uitvoeringsmaatregelen. Lees meer in het interview met Nynke van der Laan.