29/1: ‘Boren naar eetgewoonten Ulrummers’

Op vrijdagochtend 29 januari gaan Gerard Aalbersberg en Mans Schepers van het Terpencentrum weer een aantal boringen verrichten in de wierden van Ulrum. Hiermee hopen de wetenschappers vragen te beantwoorden die uit eerder onderzoek naar voren kwamen.

Zo wordt er geprobeerd te achterhalen wat Ulrummers in het verleden aten. Door grotere monsters te nemen kunnen meer voedsel- en gebruiksplanten naar boven worden gevonden. Een ander doel is de ontwikkeling van de westelijke wierde duidelijker in beeld te krijgen, waarbij specifiek aandacht is voor de eerste periode van bewoning op de wierde.

De uitkomsten van het eerdere onderzoek vindt u in het verhaal van Ulrum. Natuurlijk kunt u bij het boren komen kijken en lichten Mans en Gerard graag een en ander toe. Ze starten om 9.00 uur bij het infocentrum en zijn tot ongeveer 13.00 uur te vinden op de wierden in het dorp.