Expositie in en over Ulrum

 
Vanaf 28 mei is in het Infocentrum van Ulrum2034 een kleine expositie te zien over de geschiedenis van wierdedorp Ulrum, in het kader van het project Terpen- en Wierdenland. Archeologische vondsten uit Ulrum en omgeving vertellen het verhaal van de twee wierden waarop Ulrum is ontstaan. Aan de hand van kaarten en foto’s wordt de ontwikkeling van het landschap en het dorp in beeld gebracht. Ook kunt u zien welke informatie kan worden afgeleid uit een bodemmonster, afkomstig uit grondboringen die in 2015 in Ulrum op verschillende plekken zijn uitgevoerd.

Open: maandag- en donderdagmiddag van 14-16 uur
Adres: Noorderstraat 11-15 in Ulrum