Uitgelicht: Groot Maarslag Klein Maarslag

Groot Maarslag is opgeworpen op een oeverwal langs de vroegere loop van de Hunze. De wierde is nog redelijk gaaf. Het is een ovale wierde, plm 430 x 300m (oost-west, resp noord zuid), de rondweg of ossengang is nog aanwezig. De doorgaande weg loopt over de kruin van de wierde. Op de wierde staat een vijftal boerderijen.

Klein Maarslag is waarschijnlijk rond het begin van de jaartelling of nog wat later als wierde opgeworpen vanuit Groot Maarslag, op een strategische plek aan de Hunze. De wierde is rond 1900 afgegraven, de resten zijn plm 1,8m hoog.

Bron: Adriaan Konings