“In Firdgum heeft men graan kunnen verbouwen”

Village sign Friesland

Ook Oscar Borsen en Karin Sjoukes van Landschapsbeheer Friesland waren aanwezig bij de opening van het zodenhuis in Firdgum. Sjoukes, projectleider van Terpen- en Wierdenland, gaf een toelichting op het project en specifiek de ontwikkelingen in Firdgum. Zo is dit voorjaar het landschappelijk en archeologisch onderzoek in Firdgum afgerond en kwam het bijbehorende verhaal online. In samenspraak met bewoners wordt dit nu vertaald naar maatregelen die het dorpskarakter versterken. Lees meer >

“Interessant in de context van het zodenhuis”, zo vertelt Sjoukes, “was de vondst van meerdere tarwekorrels en een fragment van een gerstkorrel in Firdgum. Dit zou betekenen dat men in Firdgum graan heeft kunnen verbouwen. Om het dak van het zodenhuis te bedekken werd daarom afgelopen voorjaar gerst gezaaid op een terrein van It Fryske Gea. Helaas bleek de oogst niet voldoende voor een sterk dak. De boogvormige kapconstructie is daarom uiteindelijk met riet belegd. Project Terpen- en Wierdenland droeg bij aan de financiering van het dak.

Belangrijke pijler van Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling is de inzet van dorps- en streekbewoners. “Een aantal dorpen is heel actief, zoals het Groningse Ulrum. Maar over het algemeen kunnen onze wetenschappers en projectleiders nog wel wat handen gebruiken. Op dit moment geldt dat voor Wijnaldum en Warffum en later in 2016 voor Godlinze en Hallum. De onderzoeken in Firdgum en Ulrum zijn al afgerond”, aldus Sjoukes.

Extra handen welkom
Voor de website terpenenwierdenland.nl zijn inmiddels drie dorpscorrespondenten actief. Ze voorzien het platform van interessante berichten over de terp- en wierdegeschiedenis van Hallum, Firdgum en Godlinze. “Maar voor zowel de website als de gekoppelde dorpsatlas is nog altijd iedere enthousiasteling welkom. Samen ontwikkelen we het verhaal.” Aanmelden kan via redactie@terpenenwierdenland.nl.