Ondertussen in de Friese terpdorpen

In Firdgum wordt deze winter het terrein van het Yeb Hettinga museum en het naastgelegen zodenhuis omgeturnd tot centrale ontmoetingsplaats van het dorp. Ook in Wijnaldum goed nieuws. Er is groen licht vanuit het Waddenfonds om de voorgestelde plannen voor het dorp uit te werken. In Hallum is nu eenzelfde aanvraag in de maak.

Firdgum

Na de aanleg van het schelpenpad, zijn de voorbereidingen voor het uitvoeren van de volgende maatregelen in volle gang. Het terrein van de Yeb Hettinga skoalle wordt deze winter aangepakt. Doel is om het Yeb Hettinga museum en het naastgelegen zodenhuis van Firdgum beter bereikbaar te maken en tegelijkertijd het dorp een centrale ontmoetingsplaats te geven. Ondanks dat Fridgum niet groot is, gebeurt het nu regelmatig dat bezoekers het museum en het zodenhuis onbedoeld voorbij rijden. Als de maatregelen uitgevoerd zijn, zal dit niet meer het geval zijn. Samen met het schelpenpad en de nieuwe inrichting, komt de nadruk in Firdgum te liggen op de aanwezige kwaliteiten. Niet alleen het landschap, maar ook de aanwezige bezienswaardigheden.

Wijnaldum

Goed nieuws ook vanuit Wijnaldum: het plan van aanpak voor Wijnaldum is goedgekeurd door het Waddenfonds. Daarmee is er groen licht om de voorgestelde maatregelen verder uit te werken. De gemeente is ondertussen gepolst en deze is ook positief. Samen gaan we de uitvoering voorbereiden. Hiermee komt de realisatie van het plan van aanpak weer een stap dichterbij en is het binnenkort mogelijk om het bijzondere verhaal van Wijnaldum – dat waarschijnlijk een grotere terp heeft dan gedacht – op locatie te beleven.

Hallum

Vlak voor de zomer is in Hallum het tijdelijke terpencentrum feestelijk gesloten. Daarmee is een einde gekomen aan het proces om de dorpsbewoners actief te vragen naar hun ideeën voor en kennis van Hallum. De resultaten van het onderzoek en de conclusies van deze dorpsaanpak waren tijdens de sluiting de belangrijkste onderwerpen. Nu is het zaak om deze gegevens middels een plan van aanpak voor te leggen aan het Waddenfonds. De eerste versie hiervan is bijna gereed.