Ondertussen in de Groningse wierdedorpen

Ook in Godlinze is het project nu officieel gestart. Onderzoekers en bewoners gingen samen per fiets de eerste onderzoekslocaties af. Zo werd in de tuin van de oude pastorie duizend jaar aan Godlinzer geschiedenis naar boven gehaald. In Warffum worden momenteel met bewoners plannen voor het dorp opgesteld, waar men in Ulrum aan de uitwerking toe is.

Godlinze

In Godlinze zijn deze lente en zomer diverse onderzoekexcursies gehouden. Archeoloog Gerard Aalbersberg en landschapshistoricus Jeroen Wiersma brachten samen met enthousiaste dorpsbewoners een bezoek aan diverse plekken om grondboringen te doen en het landschap te lezen. Zo werd afgestapt bij het tracé van de oude dijk, welke door ruilverkaveling bijna helemaal verloren ging. Op slechts een aantal plekken is de dijk nog herkenbaar. Ook werd er geboord om de ligging van de Kleine Tsjariet – niet te verwarren met de Groote Tsjariet – vast te stellen. In de tuin van de oude pastorie werd tenslotte een kleine duizend jaar aan Godlinzer wierdegeschiedenis met de boor naar boven gehaald. Ook komende tijd zijn er activiteiten in het dorp, waaronder een lezing en een rondwandeling door Jeroen Wiersma.

Uit prille onderzoeksresultaten blijkt dat de wierde van Godlinze ontstaan is langs een voormalige kustlijn die rond 100 na Christus vorm had gekregen. Bewoning van de plek gaat terug tot de Romeinse tijd. Lees meer over de eerste landschappelijke en archeologische bevindingen in Godlinze.

Ulrum

In Ulrum zijn eind maart de onderzoeksresultaten gepresenteerd, ook wordt er over de opbouw van de wierde steeds meer bekend. Op basis van de blootgelegde historie zijn met bewoners plannen gemaakt voor het dorp, die momenteel worden uitgewerkt. Hierbij wordt ook opgetrokken met initiatieven als Werk&Ulrum. Afgelopen maand kregen inwoners van de oude kern een folder in de bus om hun straten te vergroenen. Alle input wordt op dit moment verwerkt tot een totaalplan voor een groene, oude kern van Ulrum. Verder zijn er gevorderde plannen om het Asingapark op te knappen en beter te verbinden met de dorpskern.

Warffum

In Warffum wordt samen met de werkgroep toegewerkt naar een plan van aanpak waarin de wensen van bewoners aansluiten op de landschappelijke en archeologische onderzoeksresultaten. Focus ligt op het versterken van de oude structuur van de kern, routes in het dorp en bijzondere plekken. Eind dit jaar is het plan klaar voor uitwerking en uitvoering.