Presentatie Landelijk Veranderlijk in Hallum

 

Op vrijdag 22 april om 19.00 uur in het dorpshuis van Hallum, MFC Trefpunt presenteren leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Op ‘e Dobbe hun film en expositie bij het project ‘Landelijk Veranderlijk’. De openingshandeling wordt verricht door de burgemeester van de gemeente Ferwerderadeel, de heer Wil van den Berg. Na de filmvertoning zal de expositie van de foto’s van de leerlingen plus hun gemaakte toekomstbeelden te bezichtigen zijn in het Terpen en Wierdencentrum in de oude bibliotheek.

“Landelijk Veranderlijk” is een project van TOF Media uit Groningen, het laat de kinderen hun eigen omgeving zien als een geschiedenisboek. Het project richt zich op het waarderen van het landelijk gebied als een historisch gegroeid, altijd aan verandering onderhevig fenomeen.

In beeld gebracht

Verhalen uit de eigen omgeving zijn door de leerlingen letterlijk in beeld gebracht. Ze hebben eerst bijzondere plekken waarbij ze een vraag hadden, gefotografeerd. Vervolgens is het antwoord op die vraag gezocht bij experts uit de omgeving.

Bouwen aan de toekomst

Ook zijn ze op excursie geweest naar de schatkamer van Fryslan, Tresoar, ze zochten naar aanvullende informatie op het internet en maakten animaties bij de verhalen van de experts. En ze hebben in een workshop “Bouwen aan de toekomst” olv Nynke Rixt Jukema van het Terpen-en Wierdencentrum een beeld gegeven van hun idee op wonen in de toekomst. Tot slot zijn de experts voor de camera geïnterviewd.

Korte documentaire

Dit alles is verwerkt tot een korte documentaire. Het project wordt afgerond met een expositie en de première van de gemaakte documentaire. Voor de leerlingen het hoogtepunt van het project, tenslotte zijn ze weken bezig geweest met de geschiedenis van Hallum.