Presentatie onderzoeksresultaten in Godlinze

van  dorpscorrespondent Nynke van der Laan

Op maandagavond 29 januari vond in dorpshuis Vinkenhorst een informatieavond plaats over de voortgang van het project in Godlinze. Tijdens het eerste deel van de avond vertelde Danny Gerrits van Salisbury Archeologie over de resultaten van de uitgevoerde archeologische onderzoeken.

Boringen en magnetometer

Gerrits heeft in Godlinze onderzoek uitgevoerd naar de grafveldwierde (het grafveld buiten Godlinze in zuidwestelijke richting, in 1919 onderzocht door archeoloog van Giffen) en borgterrein ‘Het Oude Hof’ (gelegen tussen de Stelterweg en de Hoofdweg in zuidwestelijke richting). Er is voor die onderzoeken onder andere gebruik gemaakt van verschillende dieptemetingen (boringen) en het gebruik van een rijdende ‘magnetometer’. Met deze onderzoeken hoopte men antwoord te krijgen op een aantal vragen. Of er bij de grafveldwierde sprake is van begrenzing bijvoorbeeld en of er nog delen intact zijn. En of er op het borgterrein nog restanten van de borg aanwezig zijn.

Grafveld

Gerrits hield een boeiende presentatie, maar had helaas geen spectaculaire nieuwtjes. Van de grafveldwierde blijkt namelijk niets meer over te zijn, alle ophogingslagen zijn verdwenen. Waarschijnlijk veroorzaakt door natuurverschijnselen en landbouwbewerking. Daarnaast zijn er geen intacte graven meer aangetroffen in de grond. De kans is klein dat zich op een dieper niveau nog graven bevinden.

 

dhr-gerrits-van-salisbury-archeologie-aan-het-woordMount Everest

Ook enigszins teleurstellend nieuws rondom het borgterrein; daar zijn geen resten van de borg aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de materialen na het afbreken van de borg (circa 1730) hergebruikt voor andere gebouwen, dat was gebruikelijk in die tijd. Geen spannende verrassingen dus tijdens deze presentatie. Gerrits grapte dan ook dat het in Godlinze toch nog lastig blijkt om het verleden tot leven te brengen. Wat wel vaststaat is dat Godlinze een zeer hoog wierdedorp is. Op de website van Algemeen Hoogtebestand Nederland is mooi te zien dat Godlinze in hoogte als een berg gekenmerkt wordt en als een soort ‘Mount Everest’ boven het vlakke landschap uittorent!

 

Plannen voor het dorp

Projectleider Geert Schoemakers presenteerde tijdens het tweede deel van de avond een planning voor de uit te voeren werkzaamheden in het dorp. Het gaat daarbij om werkzaamheden die de historische en karakteristieke kenmerken van het dorp zullen benadrukken. Zo zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd op het kerkterrein, bij de haven, de begraafplaats en op het gebied van informatievoorziening. De werkzaamheden zijn onlangs van start gegaan en verwacht wordt dat eind juni alles is uitgevoerd.