Project-update Groningse wierdedorpen

Ulrum vergroent

Dit voorjaar zijn in Ulrum geveltuintjes aangelegd. Ook zijn op een aantal plekken bomen geplant om de straten te vergroenen. In het najaar volgt een tweede plantdag. Hierbij worden ook andere elementen in Ulrum, zoals het hertenkamp en braakliggende terreinen, meegenomen.

Op dit moment werkt men hard aan de voorbereiding van werkzaamheden die voornamelijk in de winter gaan plaatsvinden. Zo krijgt het Asingapark deze winter zijn oorspronkelijke contouren terug. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de zichtlijn tussen de plaats van de oude borg en de kerk op de westelijke wierden van Ulrum. Ook de entrees van het park krijgen een upgrade, zodat ze meer uitnodigen het park te bezoeken.

Godlinze: plan van aanpak en boringen

In Godlinze legt men de laatste hand aan het plan van aanpak waarin de maatregelen voor uitvoering staan omschreven. Daarnaast wordt de komende periode onderzoek gedaan naar de opbouw van de wierde. Ook staan er boringen op de kwelderwal buiten het dorp op het programma, net als bij het grafveld dat Van Giffen ooit opgroef. Doel is om de ligging van dit grafveld beter bekend maken.

Warffum: herstel kerkterrein en extra boringen

Het plan van aanpak voor Warffum is goedgekeurd door het Waddenfonds, dus wordt er nu gewerkt aan de uitwerking en uitvoering daarvan. In Warffum richt het project zich op herstel van de kerkepaden en het kerkterrein. Alle aanwonenden van de kerkepaden wordt gevraagd of ze willen deelnemen aan dit project. Ook wordt onderzocht of het haalbaar is om een bodemschuif te realiseren die het profiel van de wierde laat zien.

Verder inventariseert men in Warffum bijzondere plekken met een verhaal, om deze met een route te verbinden. Deze plekken zijn onder andere de Oostervalge, De Oude dijk, Sluis de Klief en het Kloostererf. Ook de haalbaarheid van een nieuw pad langs een oude kreek en over de Middendijk in het gebied wordt onderzocht.

Aanvullend archeologisch onderzoek

In Warffum wordt de komende periode archeologisch onderzoek gedaan naar de Oude dijk, op een boerenerf ten oosten van het dorp, en naar de opbouw van de wierde. Eerdere boringen worden aangevuld. Resultaat is een boorraai van west naar oost over de volledige lengte van de dorpsterp.