Terpranden waren industrieterreintjes

Vandaag de dag markeren industrieterreinen de rand van steden en dorpen. Niet anders was dat in terpdorpen van weleer. Terpranden waren de industrieterreintjes van Friesland. Bewoners droogden er mest, smeedden er ijzer en bakten er hun potten.

Dit blijkt uit het boek ´Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp´ van archeologen Johan Nicolay en Gilles de Langen, dat vrijdag 19 februari werd gepresenteerd in Natuurmuseum Fryslan. Het boek zet de uitkomsten van de grote Achlumer opgraving uit 2009 op een rijtje. Nicolay en De Langen richtten zich daarbij bewust op gebied net buiten de terp. Een smidse, talloze dierenbotten en scherven kwamen hierbij te voorschijn.

Zowel de Leeuwarder Courant als het Friesch Dagblad schreven een mooi stuk over de uitkomsten van het onderzoek.