Uitgelicht: Ezinge

Zeer waarschijnlijk is deze wierde in de loop van de Ve eeuw vChr ontstaan/bewoond geraakt. Boerderijresten uit ca. 600 v.Chr. en later geven aan dat in die tijd al op redelijk grote schaal vee werd gehouden. De kruin ligt ongeveer 5meter +NAP.
Aan het begin van de commerciële afgravingen in 1918 was de omvang ongeveer 16 ha. Aan het eind daarvan, in 1939, was daarvan ongeveer driekwart weggegraven. Tijdens archeologisch onderzoek, van 1923-1934, zijn in ongeveer 1,5 ha opgravingen gedaan, met name noord van de kerk. Dat gebeurde in 22 (!) vlakken (sporen en structuren uit een periode zoveel mogelijk in één vlak). Er zijn 6 verschillende bewoningsfasen, van vroege ijzertijd tot XIIIe eeuw.

Vondsten
Basale gedeelten van grote vóór-Romeinse hallenhuizen. Plattegronden van terpwoningen uit de La Tène-periode en Romeinse tijd en van kleine hutten uit de Saksische tijd. Ook Grafveld uit 600-800nC met 25 crematies en inhumaties, deels niet opgegraven.

Bron: Adriaan Konings