Boek ‘Het zodenhuis van Firdgum’

Daniël Postma presenteerde tijdens de opening van het zodenhuis zijn boek ‘Het zodenhuis van Firdgum – Middeleeuwse boerderijbouw in het Friese kustgebied tussen 400 en 1300’. Hierin wordt uitgebreid verslag gedaan van het ontwerp- en bouwproces en een geheel nieuwe visie gepresenteerd op de bouwkundige ontwikkeling van de Noord-Nederlandse boerderij.

Het rijk geïllustreerde boek is toegankelijk geschreven en verkrijgbaar in de museumwinkel te Firdgum en via Barkhuis Publishing. Vanaf half november is het ook te bestellen in de boekhandel. Postma doet in zijn boek onder meer aanbevelingen voor toekomstig archeologische nederzettingsonderzoek. Ook stelt hij voor om bij nieuwe experimenten mogelijkheden voor archeologisch geïnspireerde vormen van duurzame nieuwbouw na te streven. De komende maanden zal Postma de studie verwerken tot academisch proefschrift.

Foto: Mark Kuiken