Boringen in de wierde van Warffum

Zaterdag 9 juli zijn boringen gedaan in de wierde van Warffum. Op twee plekken in openluchtmuseum Het Hoogeland en in een tuin aan de Schoolstraat. Onder leiding van archeoloog Gerard Aalbersberg is samen met buurtbewoners, enkele amateurarcheologen en andere geïnteresseerden gekeken naar de opbouw van de wierde. Grote vondsten werden niet verwacht (de boor is maar 3cm doorsnee), maar toch is een scherf naar boven gehaald uit naar schatting de 8ste of 9de eeuw.

Doel van de boringen was inzichtelijk te maken hoe de wierde is opgebouwd en uit welke (nederzettings-)lagen deze bestaat. De drie boringen zijn een begin van een groter aantal boringen waarmee een doorsnee van de gehele wierde wordt gemaakt. Ook wordt middels boringen in kaart gebracht of er interessante plekken zijn om kleine opgravingen te doen.

Zaterdag 15 oktober is er heuse Wierdedag in Warffum.

Klik op de flyer voor een vergrote weergave.

Klik op de flyer voor een vergrote weergave.