Warffum

De wierde Warffum is geheel overbouwd. Het is de redding van de wierde gebleken. Want door de bebouwing bleef de opgeworpen hoogte gespaard tijdens de grootscheepse wierdeafgravingen in de 19de en 20ste eeuw.

Ontwikkeling dorp en landschap

De ontwikkeling die het dorp en landschap rondom Warffum in de afgelopen honderden jaren heeft doorgemaakt zullen aan de hand van vier thema’s worden behandeld. Deze thema’s zijn als volgt omschreven:

  1. Het natuurlijke landschap.
  2. De terpen in het dorpsgebied van Warffum.
  3. Van een open kwelderlandschap naar een bedijkt polderlandschap
  4. Wonen en werken in de Nieuwe Tijd (1500-heden)
Vervolg verhaal

Status verhaal

  • In voorbereiding
  • Ontwikkeling verhaal
  • Uitvoering maatregelen
  • Warffum in beeld